Home » Tjänster

Tjänster

Elmotorer

 • Renovering likströmsmotorer
 • Renovering växelströmsmotorer
 • Laseruppriktning
 • Tillståndskontroll
 • Omlindning
 • Installation
 • Lagerbyten

Pumpar

 • Renovering avloppspumpar
 • Renovering länspumpar
 • Renovering cirkulationspumpar
 • Service tryckavloppsstationer
 • Dimensionering
 • Kompositbeläggning
 • Serviceavtal
 • Renovering ammoniakpumpar
 • Hyrpumpar

Växlar

 • Renovering industriväxellådor
 • Tillverkning kugghjul
 • Oljeanalys
 • Tillståndskontroll
 • Montage

Hydraulik

 • Slangtillverkning
 • Bockning av rör
 • Mobil press
 • Pumpreparationer
 • Provkörning
 • Konstruktion

Övrigt

 • Montering av mekaniska axeltätningar
 • Kedjebyten
 • Lagerbyten
 • Mekaniska reparationer
 • Tillverkning specialdetaljer

Trollhättekanal, renoveringsarbete